BADANIA I ANALIZY, FINANSE

Kompleksowe badania rynku oraz analiza konkurencji. Przygotowywanie budżetów (kosztowych, przychodowych, wynikowych), biznes planów, analiz finansowych, wdrożenia analityki kosztowej wg. USALI. Dobieranie najlepszych dla danej inwestycji kierunków działalności na podstawie zebranych danych. Nie tylko zebranie danych ale także ich analiza i wnioski.

DORADZTWO W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Analiza prowadzonych działań marketingowych i ich skuteczności lub wytyczanie odpowiednich kierunków w tym zakresie. Tworzenie planów marketingowych i sprzedażowych dla obiektów na różnym etapie działalności i rozwoju biznesu.


DORADZTWO INWESTYCYJNE

Ocena nieruchomości pod kątem planowanej inwestycji hotelowej. Doradztwo w zakresie dobrego wyboru rodzaju hotelu, jego kategorii i przeznaczenia, wielkości, posiadanych funkcji, lokalizacji i innych aspektów mających wpływ na atrakcyjność przyszłej inwestycji. Analizy opłacalności budowy inwestycji hotelowej w różnych wariantach – od finansowania własnego, przez kredytowanie po systemy condo.

NADZÓR I WSPÓŁPRACA Z PROJEKTANTAMI

Pełen nadzór i doradztwo na etapie projektowania obiektu hotelowego. Ścisła współpraca z projektantami mająca na celu stworzenie obiektu jak najlepiej skrojonego kosztowo w jednoczesnej korelacji z bezproblemową, późniejszą działalnością operacyjną.


NADZÓR NAD PROCESEM OTWARCIA HOTELU

Przeprowadzenie inwestora przez proces przygotowawczy do otwarcia hotelu, począwszy od zakupu odpowiedniego wyposażenia, wybór i proces wdrożenia PMS i innego oprogramowania hotelowego, stworzenie struktur sprzedażowych, wybór kanałów dystrybucji, poprzez rekrutacje i szkolenia aż po soft i grand opening hotelu.

RESTRUKTURYZACJE HOTELI/OPTYMALIZACJE KOSZTOWE

Przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych niewystarczająco dobrze działających obiektów hotelowych. Rebranding hoteli, wdrożenie nowych struktur i standardów pracy mających na celu poprawienie wydajności i organizacji pracy, wytyczenie nowych kierunków działania zarówno w zakresie marketingu i sprzedażowy ale również operacyjnym i zarządczym, wdrażanie procedur i standardów pracy. Optymalizacja kosztowa hoteli mająca na celu poprawienie rentowności wyniku oraz wyeliminowanie tych obszarów działalności hotelu, które generując straty bądź nie funkcjonują efektywnie.


SZKOLENIA

Szkolenia personelu działających hoteli ale również szkolenia przygotowawcze do pracy w hotelu dla nowo zatrudnionych pracowników. Szkolenia również dla kadry managerskiej skupiającej się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej podczas szkolenia wiedzy. Szkolenia podparte przykładami z realnych, działających obiektów hotelowych.

SYSTEM CONDO

Doradztwo inwestycyjne w zakresie budowy obiektów hotelowych w systemach condo. Wady i zalety systemu condo, dopasowanie odpowiedniej struktury sprzedaży apartamentów w systemie condo do wymagań inwestora i realiów rynkowych.